Директна токова стимулация

Това е нелекарствен подход, който се прилага при редица заболявания в психиатрията, както и в неврологията за рехабилитация след увреди на централната и периферната нервна система (tDCS).

Този метод е продължение на нововъведенията, които включваме в ежедневната ни практика като ЕЕГ диагностиката и неврофийдбек трейнинга. Целта ни е да отговорим на по-широк кръг нужди, които имат пациентите, като допълнение на конвенционалния подход при лечение на психичните оплаквания с медикаменти.

В определени зони на главата се поставят за кратко електроди и се подава електрически ток със специални параметри. В зависимост дали е необходимо да се повиши или намали мозъчната възбудимост се определят прецизно индивидуални параметри, като се извършва ЕЕГ диагностика.

Различни варианти на стимулация можете да проведете на много места, но при нас това се извършва след прецизна диагностика от квалифициаран психиатър.

Този метод се прилага при следните оплаквания:

  • депресивен синдром
  • тревожен синдром
  • обсесивно-компулсивно разстройство, фобии
  • нарушения на съня
  • нарушения на вниманието и концентрацията и др.

Подходящ при пациенти, които приемат лекарства, но без достатъчен ефект, когато приемът на лекарства е съпроводен с много нежелани реакции или когато пациентът предпочита нелекарствени методи, при бременни или кърмещи жени, които не могат да приемат медикаменти.

За да бъде получен стабилен и траен ефект се провеждат ежедневни процедури с продължителност 1-2 седмици, в зависимост от давността и интензитета на оплакванията. След това процедурите продължават периодично, като могат да се извършват в домашна обстановка!

В МЦ Стимул разполагаме с апаратура за директнотокова стомулация tDCS от САЩ модел 2020 година, с който работят обучени за диагностика и терапия специалисти.

Можете да запишете час за преглед, диагностика и терапия на тел. 0884 588 677, като процедурите се извършват само в работни дни от 9 до 17 часа след предварително записване.