Специализирани пакети Невромодулация

Натрупаният опит позволява да се откроят някои особено ефективни подходи на Невромодулация при конкретни симптоми:


  1. Невромодулация при проблеми с концентрацията. Тук се включват проблеми при пълнолетни от спектъра на ADHD, както и проблеми с концентрацията при тревожно-депресивни оплаквания.

Провеждат се 10 последователни процедури AVE в работни дни по специфичен протокол, пакет от 270 лева.


  1. Невромодулация при синдрома на Бърнаут. Бърнаутът или професионалното прегаряне се проявява като силно напрежение, раздразнителност, нарушен сън.

Провеждат се 10 последователни процедури tDCS в работни дни по специфичен протокол, пакет от 270 лева.

Тези процедури се назначават и провеждат само след извършване на преглед от психиатър. Можете да запишете час за преглед, диагностика и терапия на тел. 0884 588 677.