ПРАКТИЧЕСКИ МЕТОД, ПОМАГАЩ ДА СЕ СНЕМЕ ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА ПРИ ОТКАЗ