Енергетичният проблем при бордърлайн личностово разстройство

Личностовите разстройства (ЛР) най-общо са утвърдени модели на дезадаптивно поведение, при които пациентът обичайно не функционира добре в трите основни среди - семейна, професионална, обществена (приятелска и т.н.).

Остарелият термин Психопатии се използва понякога само за едно от личностовите разстройства - антисоциалното ЛР, при което лицата проявяват различна по форма агресия и липса на сензитивност към правата на другите и "хищническо" поведение.

Важна е думата Разстройство - човекът е сякаш "разстроен", т.е. не функционира добре, без да е налице голяма психиатрична болест (като шизофрения, биполярно разстройство). Липса на функциониране означава, че човекът повече или по-малко не може да работи или учи, няма трайна връзка с партньор, няма приятелски кръг. Това дисфункциониране обичайно води до други емоционални и поведенчески проблеми - хората с ЛР десетократно по-често развиват тревожно-депресивни симптоми, преминават към маладаптивно поведение - злоупотреба с алкохол и наркотици.

От друга страна при една благоприятна, добре структурирана среда, без твърде големи изисквания, тези хора могат кротко и тихо да "компенсират" и да функционират приемливо. Възможни са и декомпенсации, адаптационни разстройства при промени, разбира се както и преминаване в по-тежки заболявания.

Точно Функционирането е вододел с хората, при които има силно изразени черти на характера (акцентуирани личности), които черти могат да дразнят околните, но всъщност им помагат често да са изключително успешни - повишена тревожност, изключително внимание към детайла, редица "лидерски" качества - настойчивост, харизматичност, поради драматично поведение и др.

Американската класификация (DSM-5) разделя 10 личностови разстройства в 3 кластъра (групи) - странен, драматичен и тревожен.

Бордърлайн личностовото разстройство (или на български език както се превежда Гранично ЛР) се отнася към драматичния кластър заедно с хистрионното, нарцистичното и антисоциалното ЛР.

Характерно за него са честите настроенчески обрати, липсата на личностов идентитет, нестабилност във връзките, импулсивно поведение, самонараняване и др.

Тук бих искал да се спра на емоционалната компонента на това разстройство.

Характерно е т.н. черно-бяло мислене - комуникацията с другите, всички интеракции се обработват мисловно от всеки от нас, като винаги са скачени с някаква емоционална компонента. Между черното и бялото има обичайно десетки нюанси на сивото или може да се оприличи на цветовете от дъгата или на цветовете от видимия спектър (виж картинката).

При бордърлайн ЛР има само 2 цвята бял и черен: "Да или Не", "харесва ми - не ми харесва", "всичко е вярно - невярно", "всичко или нищо".

Може да се оприличи и на разходка в гората, за човек, който не може да прецени кое дърво колко е далеч, сякаш всички са еднакво близо или далеч и на всяка крачка може да се сблъскаш с всяко едно дърво. Такава разходка едва ли би била приятна.

Липсата на разграничаване на междинните нива, т.е. липсата на емоционално оценяване в скала, да кажем от 0 до 100, определено води до емоционално претоварване на човека, при все че всяка интеракция и мисловно действие е скачена и с емоционална компонента.

Това изтощава.

"Чувствам се като кола без гуми"

черно-бяло мислене при бордърлайн личностово разстройство

След около 20 месеца редовно наблюдение на пациент с такова разстройство стигнах до извода, че черно-бялото мислене води до изключително емоционално претоварване. Всяка интеракция е все едно да си включиш телевизора и някой да е оставил звукът преди това пуснат със сила 100.

Възможно е това да води до различни варианти на компенсаторно поведение:

* избягващо поведение - човекът предпочита да си седи вкъщи, не може да ходи на работа, да се среща с приятели, защото се изискват непрекъснати интеракции.

* При влизането в интеракции това коства колосално количество енергия - например 2 дни уикенд на морето с близки обгрижващи хора водят след това до 1 седмица затваряне вкъщи, 24 часа сън, спиране да се вдига телефона дори на най-близките, усещане за тежка физическа отпадналост, докато за няколко дни се "позаредят батериите" на човека.

* злоупотреба с вещества вероятно като опит за изкривяване на реалността, откъсване от нея, стабилизация чрез покачване на настроението.

За разлика от шизофренията, където е засегната най-общо обработката на информацията и БАР, където проблемът е енергетичен (нагоре или надолу според епизода/боледуването), при бордърлайн личностовото разстройство сякаш проблемът е свързан с повишения разход на енергия при нормален базисен биотонус. В математическата задача с пълненето и изпразването на басейна, можем да направим аналогия с наличието на нормален, както при всички хора енергетичен басейн, с добър приток на енергия, но много голям разход, бързо изтичане и оставане "на сухо".

На какво се дължи черно-бялото мислене? На липсата на идентитет? На импулсивността? На гени, молекули, рецептори, невронални мрежи? Или обратното - дали емоционалният проблем е причина за трудното сформиране на идентитет - не мога да преценя.

Опитите за тимостабилизация, мека невролептизация и психотерапия са с променлив успех, поради липсата на последователност в поведението, импулсивност, повишено самонаблюдение и чувствителност към нежеланите лекарствени реакции.

Напоследък обещаващи подходи за това хронично състояние са различните модалности невромодулация.

Д-р Марко Ганчев

8.7.2018 г.