Консултация от психолог

Към консултиране и психотерапия се насочват само пациенти, които са изследвани и консултирани от психиатър в МЦ Стимул и е установено, че този терапевтичен подход е подходящ за тях. Целта е да не бъдат пропуснати състояния, които налагат лечение от лекар и забавяне на лечението.

Можете да получите консултация от психолог по различни проблеми, свързани с:

1. Обучителни техники за справяне със стреса - бърнаут, посттравматичен стрес, вътреличностни конфликти

2. Личностови особености, които водят до дезадаптация

3. Вредна употреба или зависимост към алкохол, психоактивни вещества, хазарт

4. Консултиране по метода на семейната система при семейни и житейски кризи, загуби, болест в семейството, стресови събития, към които е трудна адаптацията, отношенията в семейството

5. Поведението и емоциите на подрастващите, психичното и социално функциониране

6. Нарушения в детско-юношеското развитие (дислексия, хиперактивност и дефицит на вниманието, разстройства от аутистичния спектър, интелектуални дефицити, ДЦП)

7. Консултиране на родители на деца с проблеми в развитието, психообучение

Използват се различни психологични подходи като мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия, схема терапия, психообучение и съвременни немедикаментозни подходи като фийдбек трейнинг.