Консултация от психолог

Можете да получите консултация от психолог по различни проблеми, свързани с:

1. Поведението и емоциите на подрастващите, психичното и социално функциониране

2. Нарушения в детско-юношеското развитие (дислексия, хиперактивност и дефицит на вниманието, разстройства от аутистичния спектър, интелектуални дефицити, ДЦП)

3. Консултиране на родители на деца с проблеми в развитието, психообучение

4. Консултиране по метода на семейната система при семейни и житейски кризи, загуби, болест в семейството, стресови събития, към които е трудна адаптацията, отношенията в семейството

5. Вредна употреба или зависимост към алкохол, психоактивни вещества, хазарт

6. Обучителни техники за справяне със стреса - бърнаут, посттравматичен стрес, вътреличностни конфликти

7. Личностови особености, които водят до дезадаптация

Използват се различни психологични подходи като мотивационно интервюиране, поведенческа терапия, психообучение