Консултация от социален работник

Можете да получите консултация от социален работник по различни проблеми, свързани с:

1. Насърчаване на споделянето, включително по темите за вина, социална изолация, стигмата на психичните заболявания

2. Помощ при адаптация на плановете за обучение и работа и мобилизиране на наличните ресурси

3. Възстановяване на практическите умения и разширяване на социалния репертоар за справяне в рутинни ситуации от ежедневието, като излизане от дома и пазаруване

4. Адаптация на заниманията през свободното време

5. Медиация при семейни конфликти