Услуги и такси


Безплатен преглед от психиатър с направление №3 по НЗОК
Преглед от психиатър с направление по НЗОК

С направление за преглед от личния лекар или друг насочващ специалист можете да запазите час
от понеделник до петък от 8:00 до 19:00 часа.

Прегледите се извършват след предварително записване чрез Superdoc.bg или на тел. 0884 588 677 в удобен за Вас ден като изберете лекуващ лекар.

Не таксуваме потребителска такса 2,90 лева за преглед.

Всеки петък до 12 часа се провеждат напълно безплатни психиатрични консултации в рамките на 20 минути за пациенти, които не са здравноосигурени и не могат да заплащат такси. Необходимо е предварително записване по тел. 0884 588 677.


Медицински услуги срещу заплащане:

2. ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР (30 минути) или консултация с близки или по документи (без присъствие на пациента, 30 минути) - 30 лева

3. РАЗШИРЕН ПЪРВИЧЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД (30 минути) - 40 лева

4. ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ПСИХИАТЪР (до 60 минути) - 60 лева

· Снемане на анамнеза (събиране на информация) от пациента и придружите, преглеждане на наличната медицинска документация.
· Преглед на пациента
· Запознаване на пациента и придружителя с естеството на диагностицирания проблем и възможните подходи за справяне
· Обсъждане на терапевтичен план
· Назначаване на терапия, мотивация и обучение на пациента
· Издаване на необходимата медицинска документация
· Прегледът може да бъде извършен и на английски, френски или руски език.


5. ВТОРИЧЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД (30 минути) - 30 лева

· Преглед на актуалния статус на пациента
· Оценка на поносимостта и ефективността на терапията
· Обсъждане на по-нататъшния терапевтичен план

6. Медицински консилиум - всеки петък от 13 часа се извършват задълбочени прегледи от двама лекари едновременно след предварително записване (50 минути) - 100 лева

7. Домашно посещение. Извършва се след предварително записване по телефона за дните вторник и четвъртък (50 минути) – 90 лева

8. Консултация от психолог (30 минути) - 30 лева


10. Издаване на медицински документи - 20 лева

11. Преглед от дежурен лекар/психиатър в извънработно време (30 минути) - 50 лева (след 19:00 часа в делнични дни и почивни дни)


КАРДИОЛОГИЯ

Кардиологичен преглед (30 минути) - 30 лева; холтер (ЕКГ, RR) - 30 лева. Прегледите се извършват само в събота след предварително записване.