ЕЕГ диагностика

Електроенцефалографското изследване (ЕЕГ) е изследване на състоянието на мозъчната активност.

То е напълно безвредно, отнема 10-20 минути, но дава ключова информация за функциите и състоянието на мозъка. Образните изследвания (компютърна томография, ЯМР) дават информация за състоянието на структурите на мозъка, докато ЕЕГ дава информация за активността и функционирането им.

На главата се поставят 19 електрода, чрез които се улавя мозъчната електрическа активност и се установява дали са налице абнормни промени, както и тяхната връзка с оплакванията. Не е необходима предварителна подготовка.

Проверява се дали има потиснатост, забавеност или обратното - свръхактивиране на мозъчната кора. Това са ключовите биологични причини, които се проявяват с тревожно-депресивни симптоми. Изследването се извършва от психиатър, който е обучен и квалифициран за провеждане на ЕЕГ, разполагаме с модерна ЕЕГ лаборатория.

ЕЕГ диагностиката е от полза при случаи, когато е провеждано лечение до момента, но без успех.

Конвенционалният психиатричен подход при лечение на тревожно-депресивни разстройства включва използване на различни лекарства - антидепресанти, анксиолитици, невролептици, стабилизатори на настроението и др.

Диагностиката може да даде важни насоки на лекаря при определяне на Вашето лечение.

Има ли органичен субстрат, на който могат да се дължат оплакванията или по-фини промени в мозъчната активност? Прецизира се конвенционалното лечение с медикаменти или пациентът може да се насочи към немедикаментозни подходи за Невромодулация като Електростимулация, AVE - аудиовизуално увличане, Кранио ЕС, нефрофийдбек трейнинг или психотерапия, особено когато предпочита да не приема медикаменти, когато има лоша поносимост, при бременност, при напълняване или когато няма достатъчен ефект.

Разгледайте Невромодулация при някои симптоми.

За записване моля проверете условията в Услуги и такси.

Пример на използване на ЕЕГ диагностиката:

Клиничен случай на пациент с панически атаки