Услуги и такси

ПСИХИАТРИЯ

Безплатен преглед от психиатър с направление №3 по НЗОК (код 18 за психиатър).

Извършват се прегледи за пациенти навършили 16 години.

1. С направление за преглед от личния лекар или друг насочващ специалист можете да запазите час

от понеделник до петък от 8:00 до 19:00 часа.

Прегледите се извършват след предварително записване чрез Superdoc.bg или на тел. 0884 588 677 в удобен за Вас ден като изберете лекуващ лекар.

Не таксуваме потребителска такса 2,90 лева за преглед.

Всеки петък до 12 часа се провеждат напълно безплатни психиатрични консултации в рамките на 20 минути за пациенти, които не са здравноосигурени и не могат да заплащат такси. Необходимо е предварително записване по тел. 0884 588 677.

Медицински услуги срещу заплащане:

2. ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР (30 минути) или консултация с близки или по документи (без присъствие на пациента, 30 минути), консултация за деца под 16 г. - 30 лева

3. РАЗШИРЕН ПЪРВИЧЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД (30 минути) - 40 лева

4. ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ПСИХИАТЪР (до 60 минути) - 60 лева

· Снемане на анамнеза (събиране на информация) от пациента и придружите, преглеждане на наличната медицинска документация.· Преглед на пациента· Запознаване на пациента и придружителя с естеството на диагностицирания проблем и възможните подходи за справяне· Обсъждане на терапевтичен план· Назначаване на терапия, мотивация и обучение на пациента· Издаване на необходимата медицинска документация· Прегледът може да бъде извършен и на английски, френски или руски език.

For more information about psychiatric examination in English language please click here.

5. ВТОРИЧЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД (30 минути) - 30 лева

· Преглед на актуалния статус на пациента· Оценка на поносимостта и ефективността на терапията· Обсъждане на по-нататъшния терапевтичен план

6. Медицински консилиум - всеки петък от 13 часа се извършват задълбочени прегледи от двама лекари едновременно след предварително записване (50 минути) - 100 лева

7. Домашно посещение. Извършва се след предварително записване по телефона за дните вторник и четвъртък (50 минути) – 90 лева

8. Консултация от психолог (30 минути) - 30 лева

НОВА група по Психодрама от 5 март 2019 г.: можете да се запишете за участие в Група по психодрама - групова терапия, нещо различно от индивидуалните сесии с психолог

9. Консултация от социален работник (30 минути) - 30 лева

10. Издаване на медицински документи - 20 лева

11. Преглед от дежурен лекар/психиатър в извънработно време (30 минути) - 50 лева (след 19:00 часа в делнични дни и почивни дни)

12. Неприсъствени консултации - за пациенти, които сме преглеждали или с близки на пациента, по документи (през Skype). Запазва се час като за присъствен преглед (30 минути) - 30 лева. Таксата се заплаща по банков път.

КАРДИОЛОГИЯ

Кардиологичен преглед (30 минути) - 30 лева; холтер (ЕКГ, RR) - 30 лева. Прегледите се извършват само в събота след предварително записване.

Можете да запишете преглед от лекар или консултация от психолог или социален работник по тел. 0884 588 677.

Преглед от психиатър с направление по НЗОК