Услуги и такси

ПСИХИАТРИЯ

1. Безплатен преглед от психиатър с направление №3 по НЗОК (код 18 за психиатър).

Извършват се прегледи за пациенти навършили 16 години.

С направление за преглед от личния лекар или друг насочващ специалист можете да запазите час от понеделник до петък от 8:00 до 18:00 часа. Прегледите се извършват след предварително записване чрез Superdoc.bg или на тел. 0884 588 677 в удобен за Вас ден.

Не таксуваме потребителска такса 2,90 лева за преглед.

2. Медицински услуги срещу заплащане:

2.1. ПРЕГЛЕД ОТ ПСИХИАТЪР (30 минути), консултация с близки или по документи (без присъствие на пациента), консултация за деца под 16 г. - 30 лева


· Снемане на анамнеза (събиране на информация) от пациента и придружител, преглеждане на наличната медицинска документация.· Преглед на пациента· Запознаване на пациента и придружителя с естеството на диагностицирания проблем и възможните подходи за справяне· Обсъждане на терапевтичен план· Назначаване на терапия, мотивация и обучение на пациента· Издаване на необходимата медицинска документация· Прегледът може да бъде извършен и на английски или руски език (виж т. 2.3)

2.2. РАЗШИРЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД . Включва извършване на ЕЕГ изследване - 50 лева

2.3. Преглед от психиатър на английски или руски език (до 60 минути) - 60 лева. For more information about psychiatric examination in English language please click here.

2.4. Неврофийдбек тренинг - съвременен немедикаментозен подход при тревожни и депресивни състояния.

Включва първоначален преглед от психиатър (включено ЕЕГ изследване и консултация за фийдбек): безплатно с направление от личен лекар по НЗОК или с такса от 30 лева. Всеки трейнинг продължава 30 минути и е с такса от 30 лева за една сесия. Пакет от 10 трейнинга: 200 лева.

2.5. Домашно посещение. Извършва се след предварително записване по телефона с уговорка 2-3 дни предварително (50 минути) – 90 лева

2.6. Консултация от психолог (30 минути) - 30 лева

Можете да се запишете за участие в Група по психодрама - групова терапия, нещо различно от индивидуалните сесии с психолог

2.7. Консултация от социален работник (30 минути) - 30 лева

2.8. Издаване на медицински документи, удостоверение от психиатър - 30 лева

2.9. Преглед от дежурен лекар/психиатър в извънработно време (30 минути) - 50 лева (след 19:00 часа в делнични дни и почивни дни)

2.10. Неприсъствени консултации - за пациенти, които сме преглеждали или с близки на пациента, по документи (през Skype). Запазва се час като за присъствен преглед (30 минути) - 30 лева. Таксата се заплаща по банков път.Можете да запишете преглед от лекар или консултация от психолог или социален работник по тел. 0884 588 677.

Всеки петък до 12 часа се провеждат напълно безплатни психиатрични консултации в рамките на 20 минути за пациенти, които не са здравноосигурени и не могат да заплащат такси. Необходимо е предварително записване по тел. 0884 588 677.

Преглед от психиатър с направление по НЗОК;  издаване на удостоверение за граждански брак, удостоверение за работа стратегически обект, удостоверение за дом за възрастни, удостоверение психодиспансер, удостоверение за учители, удостоверение психиатър, удостоверение психиатър за стратегически обект, охранители и др.