Услуги и такси

ПСИХИАТРИЯ

1. Безплатен преглед от психиатър с направление №3 по НЗОК (код 18 за психиатър).

Извършват се прегледи за пациенти навършили 16 години.

С направление за преглед от личния лекар или друг насочващ специалист можете да запазите час от понеделник до петък от 8:00 до 18:00 часа. Прегледите се извършват след предварително записване чрез Superdoc.bg или на тел. 0884 588 677 в удобен за Вас ден.

Не таксуваме потребителска такса 2,90 лева за преглед.

2. Медицински услуги срещу заплащане:

2.1. ПРЕГЛЕД ОТ ПСИХИАТЪР (30 минути), консултация с близки или по документи (без присъствие на пациента), консултация за деца под 16 г. - 30 лева


· Снемане на анамнеза (събиране на информация) от пациента и придружител, преглеждане на наличната медицинска документация.· Преглед на пациента· Запознаване на пациента и придружителя с естеството на диагностицирания проблем и възможните подходи за справяне· Обсъждане на терапевтичен план· Назначаване на терапия, мотивация и обучение на пациента· Издаване на необходимата медицинска документация· Прегледът може да бъде извършен и на английски или руски език (виж т. 2.4)

2.2. РАЗШИРЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД - 50 лева

2.3. Преглед от психиатър на английски или руски език (до 60 минути) - 60 лева. For more information about psychiatric examination in English language please click here.

2.4. Медицински консилиум - всеки петък от 13 часа се извършват задълбочени прегледи от двама лекари едновременно след предварително записване (50 минути) - 100 лева

2.5. Домашно посещение. Извършва се след предварително записване по телефона за дните вторник и четвъртък (50 минути) – 90 лева

2.6. Консултация от психолог (30 минути) - 30 лева

Можете да се запишете за участие в Група по психодрама - групова терапия, нещо различно от индивидуалните сесии с психолог

2.7. Консултация от социален работник (30 минути) - 30 лева

2.8. Издаване на медицински документи - 20 лева

2.9. Преглед от дежурен лекар/психиатър в извънработно време (30 минути) - 50 лева (след 19:00 часа в делнични дни и почивни дни)

2.10. Неприсъствени консултации - за пациенти, които сме преглеждали или с близки на пациента, по документи (през Skype). Запазва се час като за присъствен преглед (30 минути) - 30 лева. Таксата се заплаща по банков път.

Можете да запишете преглед от лекар или консултация от психолог или социален работник по тел. 0884 588 677.

Всеки петък до 12 часа се провеждат напълно безплатни психиатрични консултации в рамките на 20 минути за пациенти, които не са здравноосигурени и не могат да заплащат такси. Необходимо е предварително записване по тел. 0884 588 677.

Преглед от психиатър с направление по НЗОК