Екипът

Д-р Марко Ганчев, психиатър. Завършва медицина в СУ Св. Климент Охридски и специализира психиатрия в клиника по психиатрия към Военномедцинска академия - гр. София. След завършване на магистърска степен по Здравен мениджмънт от 2011 ръководи домашен патронаж Пиа Матер. Има клинична насоченост към личностовите, тревожно-депресивните разстройства, психозите и зависимостите. Има задълбочен клиничен опит в геронтопсихиатрията. Участва като лектор в обучения, организирани от СУ и НПО от здравната и социалната сфера.

Д-р Нина Димитрова, социален работник. Завършва политология в СУ Св. Климент Охридски, както и магистратура по социални дейности в НБУ. В БАН защитава докторантура на тема "Българският модел на социална политика: актьори, взаимодействия, резултати" по специалност "Социология". От 2011 г. ръководи социална услуга за възрастни хора на терен в гр. София. От 2013 г. преподава социология на английски език в частен колеж. Провежда социална работа с пациентите и техните близки по отношение на ресурсите за справяне в периода в и след криза, както и за посоките и скоростта за максимална адаптация, вграждане, овластяване, независимо и пълноценно функциониране.

Д-р Марко Ганчев, психиатър в София
Нина Димитрова, социолог
Медицински център Стимул - Психиатрия
Медицински център Стимул - Психиатрия