Екипът

Д-р Марко Ганчев, психиатър. С клинична насоченост към личностовите, тревожно-депресивните разстройства, и смесените състояния. Задълбочен клиничен опит в разстройствата на вниманието. Завършва медицина в СУ Св. Климент Охридски и специализира психиатрия в клиника по психиатрия към Военномедцинска академия - гр. София. Участва като лектор в обучения, организирани от СУ и НПО от здравната и социалната сфера.

Д-р Нина Димитрова, консултативен психолог. Има научен интерес в разнични когнитивни домейни, както и по темата за върхови постижения, свързани с внимание и присъствие. Завършва психология в НБУ. В БАН защитава докторантура на тема "Българският модел на социална политика: актьори, взаимодействия, резултати" . Магистър по политология от СУ "Св. Климент Охридски" и социална политика в НБУ. От 2011 г. ръководи социална услуга за възрастни хора гр. София и преподава в частен колеж.