Лекари и консултанти

Екипът психиатри:

Дежурен психиатър в МЦ стимул

Д-р Костадинов, д-р Ганев, д.м., д-р Ганчев

Д-р Йордан Ганев, д.м. завършва медицина в Медицински университет – София, след което започва работа в спешно отделение. Специализира психиатрия към Военномедицинска Академия – София, където по-късно защитава своята докторантура в областта на организационната психиатрия с най-обемното изследване на бърнаут синдрома в болничен персонал, правено досега в България. Работи като асистент по психиатрия към Клиника по психиатрия на ВМА, като води лекции и упражнения на студенти по медицина на български и английски, психология и клинична психология, сестрински грижи и ерготерапия от Софийския Университет и други висши учебни заведения. Има множество публикации за стрес, бърнаут, депресия, психози и различни интердисциплинарни изследвания.

Д-р Красимир Костадинов завършва с отлична диплома медицина в СУ Св. Климент Охридски и специализира психиатрия в Клиника по Психиатрия към Военномедицинска академия - гр. София. Участва и в статии, публикувани в международни журнали на теми като темперамент, разстройства на настроението и когниция при пациенти с Паркинсонова болест, алкохолен делириум, шизофрения и бърнаут. Изнасял е лекции по психиатрия пред студенти по медицина и психология.

Д-р Марко Ганчев завършва медицина в СУ Св. Климент Охридски и специализира психиатрия в клиника по психиатрия към Военномедцинска академия - гр. София. След завършване на магистърска степен по Здравен мениджмънт от 2011 ръководи домашен патронаж Пиа Матер. Има клинична насоченост към личностовите, тревожно-депресивните разстройства, психозите и зависимостите. Има задълбочен клиничен опит в геронтопсихиатрията. Участва като лектор в обучения, организирани от СУ и НПО от здравната и социалната сфера.

Д-р Нина Димитрова, социален работник. Завършва политология в СУ Св. Климент Охридски, както и магистратура по социални дейности в НБУ. В БАН защитава докторантура на тема "Българският модел на социална политика: актьори, взаимодействия, резултати" по специалност "Социология". От 2011 г. ръководи социална услуга за възрастни хора на терен в гр. София. От 2013 г. преподава социология на английски език в частен колеж. Провежда социална работа с пациентите и техните близки по отношение на ресурсите за справяне в периода в и след криза, както и за посоките и скоростта за максимална адаптация, вграждане, овластяване, независимо и пълноценно функциониране.

Медицински център Стимул - Психиатрия
Медицински център Стимул - Психиатрия