Консултация от психолог

Услуги:

  1. Психологическо изследване - провежда се при необходимост от представяне на документи за ТЕЛК, настаняване в специализирана институция и др. - такса 50 лв. За ТЕЛК обичайно е необходимо да се проведе и преглед от психиатър с изготвяне на амбулаторен лист и етапна епикриза, като таксата е 100 лв. за двете услуги.

  2. Психологическо консултиране. Към консултиране и психотерапия се насочват само пациенти, които са изследвани и консултирани от психиатър в МЦ Стимул и е установено, че този терапевтичен подход е подходящ за тях. Целта е да не бъдат пропуснати състояния, които налагат лечение от лекар и забавяне на лечението. Можете да получите консултация от психолог по различни проблеми, свързани с:

* Обучителни техники за справяне със стреса - бърнаут, посттравматичен стрес, вътреличностни конфликти

* Личностови особености, които водят до дезадаптация

* Вредна употреба или зависимост към алкохол, психоактивни вещества, хазарт

* Консултиране по метода на семейната система при семейни и житейски кризи, загуби, болест в семейството, стресови събития, към които е трудна адаптацията, отношенията в семейството

* Поведението и емоциите на подрастващите, психичното и социално функциониране

* Нарушения в детско-юношеското развитие (дислексия, хиперактивност и дефицит на вниманието, разстройства от аутистичния спектър, интелектуални дефицити, ДЦП)

* Консултиране на родители на деца с проблеми в развитието, психообучение

* Насърчаване на споделянето, включително по темите за вина, социална изолация, стигмата на психичните заболявания

* Помощ при адаптация на плановете за обучение и работа и мобилизиране на наличните ресурси

* Възстановяване на практическите умения и разширяване на социалния репертоар за справяне в рутинни ситуации от ежедневието, като излизане от дома и пазаруване

* Адаптация на заниманията през свободното време

* Медиация при семейни конфликти

Използват се различни психологични подходи като мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия, схема терапия, психообучение и съвременни немедикаментозни подходи като фийдбек трейнинг.

Необходимо е да се запази час по тел. 0884588677.