КЕС: кранио-електростимулация

Краниоелектростимулацията (КЕС) е метод за невромодулация, който се прилага чрез поставяне на клипси на главата и подаване на ток със специални параметри.

Процедурата е подходяща при следните състояния:

  • Нарушения на съня

  • Зависимости към алкохол и вещества

  • Хронични болкови оплаквания

  • Психосоматични разстройства

За разлика от другите методи за невромодулация, таргетното действие е насочено към подкорови зони на мозъка и вегетативните (автономните) дялове на нервната система, като цели постигане на дълбока релаксация и нормализиране на ритъма им на работа.

Параметрите на електрическия ток са подбрани така, че да стабилизират вегетативната нервна система, да маляват стреса и умственото напрежение, да водят към състояние на релаксирано внимание. Подпомага се отделянето на ендорфини, които при недостиг в организма се компенсират чрез рисково поведение и злоупотреба с алкохол и вещества.

Целта на процедурите е възвръщане на оптималните нива на възбуда на мозъчните центрове и повишаване на стресоустойчивостта и по този начин се проявява като адаптоген, който възстановява баланса в йерархично по-старите мозъчни структури.