Невромодулация

Невромодулация означава повлияване на мозъчната активност чрез различни нелекарствени и неинвазивни методи, като целта е атакуване на симптомите при редица психични и неврологични състояния:

 • тревожни разстройства

 • безсъние

 • трудно повлиявана с медикаменти депресия

 • личностови разстройства - бордърлайн и др.

 • зависимости

 • хронична болка

 • резидуален стадий при шизофрения

 • разстройства на развитието при деца

 • редица гранични симптоми между неврологията и психиатрията

Разгледайте невромодулция при определени симптоми.

Включва голяма група от практически методи, които са базирани на диагностични (ЕЕГ диагностика) и теоретични основи за мозъчната свързаност (конектомика - структурна, функционална и ефективна мозъчна свързаност, computational psychiatry)

Друг термин, който често се използва е мозъчна стимулация. Невромодулация е по-широк термин, тъй като в зависимост от поставените цели може да се провежда както стимулация, така и потискане на мозъчната (патологична) активност.

В медицински център Стимул извършваме ЕЕГ диагностика и няколко модалности невромодулация, които според нас имат значим ефект, като спазваме специфични принципи:

 • Невромодулация се извършва след ЕЕГ диагностика и насочване на терапията към специфична цел, а не представлява просто "постявяне на електроди на главата"

 • Много от проблемите, за които идват при нас пациентите, са с голяма давност и голяма тежест. Не е реалистично, когато 7 години някой е страдал от безсъние или напрежение, за 5-10 процедури тези оплаквания да изчезнат завинаги. Затова нашият подход е да ви запознаем с методиката, да съберете впечатления за ползите за една седмица и след това да продължите самостоятелно да провеждате процедури в домашна обстановка. Вместо да идвате ежедневно в центъра за десетки процедури можете да извършвате лечение колкото е необходимо у дома. Периодично ще проследяваме постигнатия резултат - особено подходящо при сегашната ситуация с коронавируса.

 • Невромодулация се извършва като допълваща (аугментираща) терапия към приеманите медикаменти при заболявания с голяма тежест и давност.

 • Невромодулация се извършва като основен метод, когато пациентът не желае да приема медикаменти или това е противопоказано (при провеждане на инвитро процедури, по време на бременност, кърмене и др.)

 • Прилагаме невромодулация за лица над 16 г.

В тази нелекарствена терапевтична група в зависимост от диагностицираните оплаквания се провеждат процедури с различна модалност - в зависимост от оплакванията, предпочитанията на пациента, подготовката на специалиста:

1. Транскраниална електростимулация (tES) - различни модалности на електростимулация - стимулация с прав ток, стимулация с променлив или алтерниращ ток и др.

2. Аудио-визуално увличане (AVE)

3. КЕС - Краниоелектростимулация (CES)

4. Неврофийдбек трениране на мозъчната активност

Други методи за невромодулация са репетитивна транскраниална магнитна стимулация (rTMS), както и инвазивни методи (импланти) от рубриката neuroprostetics, използвани за дълбока мозъчна стимулация при паркинсонова болест, вагусна стимулация, епилепсия, заболявания на ретината, кохлеарни импланти, за контрол на пикочния мехур, рехабилитация при парези и др.

Разнообразни BCI (brain-computer interfaces) - комуникатори между мозъка и външно устройство - базирани на определени показатели на мозъчните вълни (ЕЕГ) - например за управление на протези, улавяне на заспиване и предупреждаване за това при шофьори и много други са в активна разработка.

На 17 октомври 2020 ще представихме клинични случаи на успешно приложена невромодулация в Деня на отворените врати, организиран от Брейн Амиго.


Време ли е да се насочим към върхови постижения?