Невромодулация при някои симптоми

Натрупаният опит позволява да се откроят някои особено ефективни подходи на Невромодулация при конкретни симптоми:


  1. Невромодулация при проблеми с концентрацията. Тук се включват проблеми при пълнолетни от спектъра на ADHD, както и проблеми с концентрацията при тревожно-депресивни оплаквания.

Провеждат се няколко последователни процедури AVE в работни дни по специфичен протокол.


  1. Невромодулация при синдрома на Бърнаут. Бърнаутът или професионалното прегаряне се проявява като силно напрежение, раздразнителност, нарушен сън.

Провеждат се няколко последователни процедури tDCS в работни дни по специфичен протокол.


  1. Невромодулация при пост КОВИД Симптоми - често дори след леко прекаран COVID, месеци наред могат да персистират оплаквания от усещания за спад в концентрацията, емоционална лабилност, нарушен сън, усещане по типа на "мозъчна мъгла" - brain fog.

Провеждат се няколко последователни процедури tDCS в работни дни по специфичен протокол.


  1. Често ходене до тоалетна по малка нужда - през минути, при липса на физиологичен проблем - десетки посещения на тоалетната през деня или през нощта.

Провеждат се няколко последователни процедури невромодулация в работни дни по специфичен протокол.


  1. Излизане от махмурлук - провежда се една 15-минутна процедура, премахва се мозъчната мъгла и "просветва".

Тези процедури се назначават и провеждат само след извършване на преглед от психиатър. Можете да запишете час за преглед, диагностика и терапия на тел. 0884 588 677.