Група по психодрама

Набират се участници за опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия.

Регулярност: веднъж седмично в работен ден от 18 часа

Продължителността на една сесия е около 2 ч. 30 мин.

Брой участници в група: 10-12

Начало: групата стартира в средата на ноември 2018 г.

Краен срок за подаване на заявки: 31 октомври 2018 г.

Такса: 30 лева за сесия

Локация: София, център, ул. Любен Каравелов

Целта е подобряване на способностите на участниците за справяне с тревожността и напреженията, препятстващи развитието на човека.

Груповата работа е ориентирана към повишаване на чувствителността към собствения опит и към опита на другите, създаването на житейски сценарий, включващ историята на участниците, настоящето и бъдещето, както и постигането на удовлетворителни отношения със себе си и с другите.

Този формат би могъл да бъде от полза също така на хора, страдащи от депресия, депресивни и невротични състояния, панически атаки, емоционална лабилност, както и други психологични проблеми. Работата в група дава възможност за сценично изследване на

преживелищния опит на участниците, анализирането му и способността за оползотворяването на този опит в личния и професионалния живот на участниците.

Водещи:

Виолета Азис и Розалина Генева

Виолета е завършила СУ Климент Охридски. От осем години работи като клиничен психолог в соматична болница и пет години на частна практика. Има над десет години опит с групова терапия и психодрама. Член на БАП (Българска асоциация по психотерапия), член на БДП (Българско дружество на психолозите).

Розалина е магистър по Клинична психология. Работи по специалността си в частна практика и като част от екипа на неправителствена организация. Сертифициран обучител по социални умения и коучинг, асистент по психодрама, социометрия и групова терапия. Разработва докторска теза по темата за пренаталната и следродилна депресия към програмата по Психология на здравето, СУ Климент Охридски. Работи по международни проекти за подобряване психично-здравния статус и психосоциалната рехабилитация на психично болни пациенти и техните близки.

За повече информация и въпроси: 0888872346 или

psychodramagroup2018@gmail.com