Клиничен случай на пациент с панически атаки

Един клиничен случай на 30 г. мъж с панически атаки от амбулаторната ми практика. Представя се преди 3 месеца с типични панически атаки, които продължават няколко минути, с бурна вегетативна симптоматика, страх, замайване. Споделя за голямо напрежение, което обяснява с многократно увеличена натовареност последните месеци - повишен е в длъжност, предстоеше му сватба след 1 месец, чака дете. Не е имал никога оплаквания. Започнато анксиолитично лечение и SSRI, за около месец има частично разреждане на атаките, но продължава напрежението. Включен невролептик. Незадоволителен ефект, сменен SSRI с SNRI, увеличен анксиолитик - оплакванията персистират и се засилват. Направих му ЕЕГ, на което се вижда огнище фронтотемпорално вляво с пароксизмална активност. Спряна АД терапия, включен антиепилептик. На следващия ден пациентът се обади и сподели, че оплакванията му са изчезнали и това се запази и следващите седмици. Това потвърждава хетерогенността на паническите атаки и че при неуспех трябва да се търси по-упорито "органична" причина.


Д-р Марко Ганчев

18.12.2019