Нарушения на вниманието - ADHD при младежи и пораснали

Нарушения на вниманието - особености на разстройството на вниманието и хиперативност при младежи и пораснали (СДВ, ADHD, ADD).

Вниманието е висша мозъчна (когнитивна) функция, която се състои от няколко поделемента, като основно хората говорят за концентрация.

За да е "наред" вниманието, трябва да са наред много други елементи.

Например, за да се задържа вниманието темата трябва да е интересна, заниманието да не е монотонно и т.н. Човек трябва да е отпочинал, да има достатъчно енергия. Да не е гладен и жаден. Да не е тревожен.

Проблемите с вниманието са отделен домейн в психиатрията и се включват в различни "съзвездия" - често срещани комбинации от оплаквания, които са известни като "диагнози" - но освен думи тези диагнози практическа полза за хората с такъв проблем не носят - дали имаш СДВ, ADHD, ADD, бордърлайн разстройство, дали си някъде по биполярния спектър.

При нас често идват млади хора, които казват например: "Шефът ми знае, че една задача мога да я свърша за 5 минути, но го изнервям и подвеждам, защото може да я направя днес, а може и след 2 седмици, когато вече ще е късно. Това ми пречи да градя доверие, да раста в йерархията на организацията и ми създава стрес. Но нищо не мога да направя."

Какво може да се направи?

Трябва да се провери кои елементи на вниманието страдат - концентрацията, задържането, прехвърлянето и т.н.

Второ, какви компенсаторни стратегии са вече рекрутнати за да се справя човек.

Трето, обогатен ли е "проблемът с концентрацията" с други елементи - прокрастинация, употреба на вещества, високо ниво на тревожност, липса на енергия?

Има различни терапевтични модалности - както медикаменти, така и съвременни невромодулационни техники, който значително подобряват концентрацията и постепенно човек се научава на нови ефективни стратегии за справяне.

Потърсете изследване и помощ по тел. 0884588677 и запишете час за преглед за да Ви изследваме за ADHD и да предложим терапевтична стратегия.

Извършваме задълбочено изследване, терапия и психотрейнинг за Разстройства с дефицит на вниманието (СДВ, ADHD, ADD) при пълнолетни лица. Включва преглед от психиатър, ЕЕГ изследване и 4 посещения при психолог за психологическо изследване, запознаване с 2 вида невромодулационни подходи (AVE и неврофийдбек) и психотрейнинг. 

Невромодулация при някои специфични симптоми.