Обучения и презентации


На 17 октомври 2020 представихме клинични случаи на успешно приложена невромодулация в Деня на отворените врати, организиран от Брейн Амиго.

За повече информация проверете по горния линк, както и за предстоящите събития от този формат.