Фармакогенетичен тест за определяне на най-подходящо лечение в психиатрията

Много хора получават облекчение за страданията си от психичен характер като депресия, тревожност и шизофрения и др. от лекарства, предписани от психиатър. Пътят до откриването на подходящия медикамент понякога може да бъде труден и дълъг.

Отскоро е разработен генетичен тест, който може многократно да съкрати този път. Той представлява фармакогенетично изследване, което определя възможността за странични ефекти и положителен отговор към лечението с всички психиатрични медикаменти поотделно (и някои натурални хранителни добавки) на база на генетичния профил на пациента. Тестът се прави много лесно - взима се слюнка и се изпраща в американска лаборатория.

Резултатът включва интерпетация на значението на изследваните гени за това, кое лекарство е най-подходящо за пациента, както и при нужда консултация с американски психиатър и генетик по отношение на резулатите. Тестът е медицинско изследване и той може да се назначи само от лекар-психиатър. В Медицински център "Стимул", можете да получите консултация относно фармакогенетичния тест GENECEPT ASSAY™ и да заявите изследване.

На база на теста, лекарите специалисти могат да изберат най-подходящата терапия за пациенти с депресия, тревожно разстройство, биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на хиперактивност и дефицит на внимание и други. Цената на теста е 1485 лв. и включва консултация с медицински специалист на Genomind, САЩ при интерпретация на резултатите.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТЕСТЪТ GENECEPT ASSAY™

Genecept Assay™ покрива широк диапазон от емоционални и поведенчески разстройства. Изследването се препоръчва за:

 • Пациенти с депресия, тревожност, обсесивно-компулсивното разстройство, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, биполярно разстройство, пост-травматично разстройство, аутизъм, шизофрения, хронична болка и злоупотреба с вещества;

 • Пациенти без оптимален отговор от лечението: предишни неуспешни лечения, лош отговор или нежелани реакции;

 • Пациенти, употребяващи едновременно множество медикаменти;

 • Пациенти със съпътстващи психиатрични и/или други заболявания;

 • Пациенти с проблеми в придържането към предписана терапия.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕСТА GENECEPT ASSAY™

 • Тестът Genecept Assay™ помага да се намери най-добрата терапия в точните дози конкретно за Вас, на база на Вашия уникален генетичен профил;

 • Резултатите от Genecept Assay™ са лесни за разчитане и разбиране. Тестът дава ясна информация дали са налице вариации в гени, които оказват влияние върху усвояването на различните групи лекарствени вещества и съответно върху ефективността на терапията;

 • Тестът Genecept Assay™ намалява времето за достигане до точната терапия конкретно за Вас;

 • Тестът Genecept Assay™ помага да се намалят разходите по лечението, като спестява преминаването през неефективни терапии;

 • Тестът Genecept Assay™ помага да се избере терапия с най-малък риск от нежелани лекарствени реакции и ефекти върху БМИ и телесното тегло, включително да се минимизира риска от злоупотреба и пристрастяване;

 • Тестът Genecept Assay™ дава в допълнение и информация за хранителни добавки и стимуланти с потенциална висока ефективност кокретно за Вас.

За да заявите консултация относно теста, свържете се с нас на телефон: 0884 588 677.