Синдром на дефицит на вниманието, СДВ, ADHD, ADD

Нарушенията на вниманието се проявяват по разнообразен начин, в зависимост от възрастта, социалния опит, разработените компенсаторни стратегии. Срещат се множество палитри, съчетания от тези оплаквания.

Едни от най-често срещаните са:

В МЦ Стимул провеждаме диагностика и по желание - задълбочено изследване, терапия и психотрейнинг за Разстройства с дефицит на вниманието (СДВ, ADHD, ADD) при пълнолетни лица. Включва преглед от психиатър, ЕЕГ изследване, решаване на тестове, запознаване с 2 вида невромодулационни подходи (AVE и неврофийдбек) и психотрейнинг, като процесът се определя индивидуално и се извършва от психиатър и психолог.

Можете да запишете час за преглед на 0884588677 или чрез superdoc.bg

Прочетете статията Нарушения на вниманието - особености на разстройството на вниманието и хиперактивност при младежи и пораснали (ADHD). Как можем да възстановим вниманието?